Loading...

તમને ખબર છે દવાઓ ના પેકેટ પર લાલ પટ્ટી શા માટે બનેલી હોય છે? ના ખબર હોય તો જાણો તેનું રહસ્ય…

આ પ્રકારની દવાઓને ડોક્ટરની ચિઠ્ઠી વગર ના વેચી શકાય અને ના તો તેનો ઉપયોગ કરી શકાય. એન્ટીબાયોટિક દવાઓને ખોટી રીતે ઉપયોગ રોકવા માટે દવાઓ પર આ લાલ રંગની પટ્ટી લગાવવામાં આવે છે.

Loading...

જે દવાઓ પર RX લખેલું હોય છે એને માત્ર ડોક્ટરની સલાહથી જ લેવી જોઇએ. જો ડોક્ટર ચિઠ્ઠી પર લખીને આપે છે તો આ દવાનો ડોઝ લેવો જોઇએ.

જે દવાઓ પર NRX લખેલું હોય છે એને માત્ર એ જ ડોક્ટર સજેસ્ટ કરી શકે છે જેને નશીલી દવાઓનું લાઇસેન્સ પ્રાપ્ત હોય.

જે દવાઓ પર XRX લખેલું હોય છે.એને માત્ર ડોક્ટર પાસેથી જ લેવામાં આવે છે. એ દવાઓને સીધા મેડિકલ સ્ટોરથી ખરીદી શકાય નહીં.

Loading...
Loading...